Nemzetközi tapasztalat, komplex jogi megoldások
9 szakterületen

Szakterületek

Gazdasági és jogi tanácsadás hazai és nemzetközi felvásárlások, egyesülések és egyéb cégjogi, valamint likvidációs eljárások kapcsán; teljeskörű támogatás szindikátusi együttműködések kidolgozásában, opciós ügyletek során; komplex start-up csomagok kezdő vállalkozásoknak.

Kiterjedt jogi és gazdasági tapasztalat a hazai és nemzetközi rendes és választottbírósági eljárásokban nyújtott teljeskörű támogatás és képviselet terén; rugalmas közvetítés a vitás felek között az eljárások minden szakaszában; egyetemi oktatói tapasztalat az eljárási kérdések gyakorlati értelmezése során.

Oktatói tapasztalat a nemzetközi befektetésvédelmi egyezmények és megállapodások terén; kiterjedt gyakorlat a gazdasági életben alkalmazott gazdasági modellegyezmények értelmezése körében; nemzetközi kapcsolatok a teljeskörű támogatás és képviselet érdekében.

Felelős akkreditált közbeszerzői tanácsadás és teljeskörű jogi támogatás mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői oldalon; közérthető válaszok a közbeszerzés gyakorlati kérdéseivel kapcsolatban; széleskörű tapasztalat az uniós eljárásokban.

Rugalmas és átfogó megoldások az önnálló ingatlanoktól kezdve a komplex ingatlanfejlesztésekig; teljes jogi támogatás és képviselet hazai és külföldi befektetők részére; széleskörű tapasztalat finanszírozási kérdésekben.

Széleskörű tapasztalat társasházak alapításával, működésével, valamint mindennapi jogi problémáinak megoldásával kapcsolatban. Közel száz társasház általános jogi képviseletének folyamatos ellátása.

Teljeskörű támogatás és képviselet hazai, közösségi és nemzetközi védjegykutatásokban és védjegyeljárásokban; komplex jogi, gazdasági és üzleti branding tanácsadás és brand építés; praktikus megoldások a szerzői jogok világában.

Széleskörű tapasztalat az Infotv. és a GDPR szabályainak alkalmazása során. Adatkezelési tájékoztatók, nyilvántartások és érdekmérlegelési tesztek készítése.

Kiterjedt elméleti és gyakorlati szakértelem a versenykorlátozás és a gazdasági erőfölény megítélésében; közérthető válaszok a fogyasztóvédelem kérdéseiben; jogi és gazdasági tanácsadás a reklámjog területein.

Munkatársak

vezető ügyvéd

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Humboldt Universität zu Berlin (vendéghallgató)
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (posztgraduális képzés)
Corvinus Egyetem, Gazdasági Jogi Tanszék, megbízott előadó

vezető ügyvéd

„Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Tilburg University (vendéghallgató)
Telders International Law Moot Court Competiton
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Eljárásjogi Tanszék megbízott előadó”

ügyvédjelölt

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

ügyvédjelölt

Eötvös Lóránd Tudományegyetem,
Állam- és Jogtudományi Kar

ügyvédjelölt

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

Università degli Studi di Trento (vendéghallgató)

Of Counsel

„Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
University of Oxford
Harvard University (vendégkutató)
University of Cambridge (Ph.D.)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi Tanszék megbízott előadó”

szakértő

„Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
Semmelweis Egyetem, Molekuláris Orvostudományok doktori képzés
Semmelweis Egyetem, patológus szakképzés
Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet, megbízott oktató
Főnix-Med Zrt., sürgősségi betegellátás”

Iroda

Munkanyelvek: magyar, angol
Komplex jogi megoldásokat hazai és külföldi ügyfelek részére Budapest belvárosában.