error
Ingatlanközvetítésnek számít-e az Airbnb?
Ingatlanjog

Az Európai Bíróság friss döntése érdekében az Airbnb nem szabályozható úgy, mint egy internetes szolgáltatást nyújtó ingatlanközvetítő, hanem információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtók...

Elolvasom
Jelentős terheket telepített a teremgarázst elidegenítőkre a földhivatal új eljárási gyakorlata
Ingatlanjog

Közös tulajdon tekintetében a tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg. Ebből kifolyólag a közös tulajdonban lévő tulajdoni hányad elidegenítése előtt a tulajdonostárs köteles a vételi ajánlatot...

Elolvasom
Külföldi személy magyarországi ingatlan-bérbeadásának adózása
Ingatlanjog

Gyakran felmerül a kérdés, hogy ha egy külföldi állampolgár a magyarországi ingatlanát bérbe adja, az ebből befolyó jövedelme után mely államban és milyen szabályok alapján köteles adót fizetni....

Elolvasom
A társasházközösség jogalanyisága és képviselete
Ingatlanjog

A társasház által szerezhető jogok és kötelezettségek köre korántsem teljes körű, ez pedig a gyakorlati életben számos ellentmondáshoz vezethet, különös tekintettel a társasház általi igényérvényesíté...

Elolvasom
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Ingatlanjog
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése

Tudta, hogy a külföldi állampolgárok ingatlanszerzéséhez bizonyos esetekben speciális engedélyre van szükség? Az alábbiakban gyakorlati szempontból áttekintjük a külföldiek Magyarországon történő inga...

Elolvasom