Ügyvédi Irodánk vezető ügyvédje, dr. Bodoki Gábor is részt vesz A Polgári Perrendtartás és kapcsolódó jogszabály Kommentárja előkészítésében.

A szakirodalmi kötet a 2018. január 1. napjától hatályba lépő, új polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseihez nyújt segítséget a vonatkozó szabályok értelmezésével a jogkereső közönség számára. A sokszínű szakmai csapat élén szerkesztőként Varga István tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék), ügyvéd, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tudományos titkára áll, a tagok között pedig megtalálhatók a polgári eljárásjog jeles elméleti és gyakorlati művelői.

Ügyvédi irodánk vezető ügyvédjének, dr. Bodoki Gábornak, aki az ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszékének munkáját is segíti, továbbra is célkitűzése, hogy a tudományos munkássága során szerzett tudást és tapasztalatait a kiszámítható jogértelmezés és ezzel együtt végsősoron a jogbiztonság szolgáltatába állítsa.