error

Az új polgári perrendtartás számos újítást vezet be a korábbi szabályozáshoz képest. Ezek közül az egyik újítás, hogy lehetővé válik az, hogy a bíróság a jegyzőkönyvet képet és hangot egyidejűleg rögzítő folyamatos felvétel útján hozza létre. A jegyzőkönyv garanciális szerepe miatt sok bosszúságra adott okot, amennyiben az írásba foglalt jegyzőkönyv nem pontosan tartalmazta azt, ami a tárgyaláson elhangzott. Ezen hibák, hiányosságok szélsőséges esetben akár a per eldöntését is befolyásolhatták. Erre tekintettel mindenképpen üdvözlendő, hogy az új eljárási kódex lehetővé teszi a jegyzőkönyvnek a folyamatos felvétel útján történő elkészítését.

Az új polgári perrendtartás számos újítást vezet be a korábbi szabályozáshoz képest. Ezek közül az egyik újítás, hogy lehetővé válik az, hogy a bíróság a jegyzőkönyvet képet és hangot egyidejűleg rögzítő folyamatos felvétel útján hozza létre. A jegyzőkönyv garanciális szerepe miatt sok bosszúságra adott okot, amennyiben az írásba foglalt jegyzőkönyv nem pontosan tartalmazta azt, ami a tárgyaláson elhangzott. Ezen hibák, hiányosságok szélsőséges esetben akár a per eldöntését is befolyásolhatták. Erre tekintettel mindenképpen üdvözlendő, hogy az új eljárási kódex lehetővé teszi a jegyzőkönyvnek a folyamatos felvétel útján történő elkészítését.

Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a folyamatos felvétel elkészítésének van két fontos törvényi korlátja. Egyrészt a perfelvételi szakaszban nem teszi lehetővé a törvény annak alkalmazását, mivel a perfelvételi nyilatkozatok rendszerbe foglalása és áttekinthetősége a per hatékony lefolytatásának a kulcsa, amely a jogalkotó meggyőződése szerint sokkal nehezebben megvalósítható lenne a hang- és képfelvételek visszanézése útján, mint egy rendszerezett, összefoglaló írásbeli jegyzőkönyv alapján. Másrészt a bíróság az érdemi tárgyalási szakaszban is bármikor elutasíthatja a fél jegyzőkönyv folyamatos felvétel útján történő elkészítésére vonatkozó kérelmét arra hivatkozással, hogy a megfelelő technikai felszereltséggel rendelkező tárgyaló nem áll rendelkezésre.

Megítélésünk szerint tehát az új eljárási kódex által megszabott irány jó, de kérdéses, hogy a technikai feltételek lehetővé teszik-e majd a folyamatos felvételek széles körű alkalmazását.