error

Tekintettel arra a körülményre, hogy a perfelvételi szak lezárását követően főszabály szerint nincsen lehetőség a kereset- és az ellenkérelem megváltoztatására, és további bizonyítékok, illetve indítványok előterjesztésére, ezért elengedhetetlen, hogy a keresetlevél kellően átgondolt és a jogvita minden részletére kiterjedő legyen.

Ahogyan azt korábbi cikkünkben már jeleztük az új polgári perrendtartás – többek között – az osztott perszerkezet bevezetésével jelentős változásokat jelez előre a korábbi perjogi gyakorlathoz képest. Tekintettel arra a körülményre, hogy a perfelvételi szak lezárását követően főszabály szerint nincsen lehetőség a kereset- és az ellenkérelem megváltoztatására, és további bizonyítékok, illetve indítványok előterjesztésére, ezért elengedhetetlen, hogy a keresetlevél kellően átgondolt és a jogvita minden részletére kiterjedő legyen.

A megfelelően átgondolt keresetlevelek előterjesztését segíti, hogy a korábbiakhoz képest az új Pp. sokkal részletesebben határozza meg a keresetlevéllel szembeni követelményeket, amelyeknek való meg nem felelés esetén a bíróság visszautasítja (illetve bizonyos esetekben hiánypótlási felhívást bocsát ki) a keresetlevelet. Ezen szabályozás sokkal precízebb munkavégzést kíván meg az ügyvédektől, valamint szükségessé teszi, hogy a keresetlevél benyújtását megelőzően az ügyvéd és az ügyfél intenzív kapcsolatban legyenek egymással, hogy minden érdemi részlet megfelelően feltárásra kerülhessen már a per megindítása előtt.

A nem kellően előkészített keresetlevél egyrészt visszautasítás esetén komoly anyagi következményekkel jár (elutasítás esetén ugyanis az illeték 10%-a nem jár vissza, amely 1.500.000,- Ft-os illeték esetén 150.000,- Ft-os veszteséget is jelenthet), azonban amennyiben az befogadásra kerül a bíróság által, akkor talán még súlyosabb következmény az, hogy ha a perfelvételi tárgyalásig a szükséges tényállítások és bizonyítékok/bizonyítási indítványok nem érkeznek be a bírósághoz, akkor jó eséllyel a kereseti kérelem elutasításra fog kerülni.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a fentiek következtében a korábbiakhoz képest nagyobb hangsúly helyeződik a megfelelő előkészítésre, így az már nem lesz elegendő, ha a keresetlevél csak a legszükségesebb adatokat tartalmazza.