error

Számos esetben előfordulhat, hogy a repülős utazást késés, járattörlés, túlfoglalás miatti beszállás visszautasítás vagy a poggyász késedelme, elvesztése zavarja meg. Ezekre az esetekre nyújt segítséget az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete, valamint a Montreáli Egyezmény. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, hogy a fenti esetekre a légitársaságoktól milyen segítségnyújtást, illetve kártalanítást, kártérítést követelhetünk.

Számos esetben előfordulhat, hogy a repülős utazást késés, járattörlés, túlfoglalás miatti beszállás visszautasítás vagy a poggyász késedelme, elvesztése zavarja meg. Ezekre az esetekre nyújt segítséget az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete, valamint a Montreáli Egyezmény. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, hogy a fenti esetekre a légitársaságoktól milyen segítségnyújtást, illetve kártalanítást, kártérítést követelhetünk.

A szabályok az Európai Unió területéről európai uniós vagy nem európai uniós légitársaság által üzemeltett járatokra, illetve, az európai uniós légitársaságok valamennyi járatára kiterjednek.

A beszállás visszautasítása és járattörlés esetén az alábbi két lehetőség választható. A légitársaság hét napon belül visszatéríti a jegy vételárát és szükség esetén járatot biztosít az indulási pontra vagy átfoglalás keretében biztosítja az eljutást a célállomásra. Visszautasított beszállás, a járat törlése, illetve indulási késés esetén különböző ellátási szolgáltatásokra is jogosulttá válik az utas. A légitársaság köteles díjmentesen felajánlani a várakozási idővel arányosan étkezést és frissítőket, szállodai elhelyezést, ha szándékainál hosszabb vagy egy, illetve több éjszakás ott tartózkodás szükséges, szállítást a repülőtér és a szálláshely között, valamint két telefonhívás lebonyolításának vagy két e-mail üzenet küldésének lehetőségét.

Bizonyos esetekben a fenti szolgáltatásokon túlmenően kártalanításhoz való jog is keletkezik. Kártalanítás jár a visszautasított beszállás minden esetében, a járat törlése esetén, kivéve azonban, ha a menetrend szerinti indulási időpont előtt legalább két héttel tájékoztatták az utast a törlésről vagy megfelelő átfoglalást ajánlottak fel, ahol az indulás és az érkezés időpontja nem számottevően tér el az eredetileg tervezettől, valamint késés esetében, ha a végső célállomást háromórás vagy nagyobb késéssel érhető csak el. A kártérítési tételek az út kilométerben mért hosszától függően a következőképpen alakulnak.

250 euró minden 1500 kilométeres vagy rövidebb repülőútra,

400 euró minden 1500 kilométernél hosszabb Közösségen belüli repülőútra és minden egyéb, 1500 és 3500 kilométer közötti repülőútra,

600 euró minden, az előbbi pontokba nem sorolható repülőútra.

A fentiek mellett, amennyiben a légitársaság egy utast alacsonyabb osztályon helyez el, mint amelyre a jegyet váltotta, akkor hét napon belül visszatéríti a kártérítési tételeknél megjelölt úthosszaktól függően a repülőútra váltott jegy 30-50-75%-át.

A fentiek megsértésével kapcsolatosan panaszt elsőként a légitársasághoz kell benyújtani, és abban az esetben, ha az utas kielégítő választ nem kapott vagy nem ért egyet az abban foglaltakkal, panasszal élhet annak az országnak a nemzeti végrehajtó szervénél, amelynek területén található repülőtéren a fenti szabályok megsértése történt. Budapestről induló, illetve az Európai Unión kívülről Budapestre érkező járat esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz lehet fordulni.

Az Európai Unió a Montreali Egyezmény egyik szerződő fele, így annak szabályai érvényesülnek a poggyásszal kapcsolatos károknak, illetve a légitársaság felelősségének megítélése és kezelése során. Eltérően alakul a légitársaság felelőssége a kézi- és a feladott poggyászok esetében. A kézipoggyász esetében – mivel az a repülőút alatt nem kerül ki az utas őrizetéből – csak akkor terheli felelősség a légitársaságot, ha a kár a saját vagy alkalmazottai hibája miatt következik be. Ezzel szemben a feladott poggyász esetében minden olyan kárért felel, amely bekövetkezésének ideje alatt a poggyász a felügyelete alatt állt. Az egyezmény előírja, hogy a poggyászok szállításakor a fuvarozó felelőssége megsemmisülés, elvesztés, kár vagy késedelem esetén – függetlenül a kár jellegétől és a kártérítés módjától – utasonként 1131 különleges lehívási jogra (SDR) korlátozódik. 1 SDR jelenlegi árfolyamon körülbelül 1,18 eurónak megfelelő összeg, így a maximálisan kapható kártérítés hozzávetőleg 1.334 euró. Lehetőség van azonban nagyobb értékű tárgyak poggyászban történő feladása esetén külön kiszolgáltatási érdekbevallás tételére, melynek következtében a fuvarozó a bevallott összeg erejéig felel az utassal szemben. A légitársaság korlátozás nélkül felel a károkozásért, ha az alkalmazottai szándékos magatartásából vagy hanyagságból követezett be. A poggyásszal kapcsolatos panasztételre a kár észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 7 napon belül van lehetőség a légitársaságnál. Emellett nyitva áll a kártérítési keresetindítás lehetősége is a hatályos jogszabályok alapján.

Látható tehát, hogy a szabályozási rendszer a légi utasok számára széleskörű jogokat biztosít. A különböző extra szolgáltatásoktól kezdődően egészen a kártérítésig. A fenti rendelkezések megismerésével biztosíthatjuk magunkat arról, hogy nem leszünk visszaélések áldozatai és hatékonyan tudunk érvényt szerezni a légitársaságokkal szemben fennálló esetleges követeléseinknek.