error Miért érdemes védjeggyel védeni szellemi termékünket? | Vásárhelyi & Bodoki Ügyvédi Iroda
error

A gazdasági életben rendkívül sok szereplő védi egyedi árujelzéseit, megjelöléseit valamilyen módon, ezeknek leggyakoribb formája a védjegy. De vajon a presztízs szempontokon kívül miért lehet érdemes ilyen jellegű jogi oltalmat szerezni?

Feltételezhető, hogy a gazdasági élet meghatározó szereplői racionális döntéseket hoznak az üzleti tevékenységükkel kapcsolatban, de felmerül a kérdés, hogy egy ilyen elhatározás mögött pontosan milyen megfontolások is állhatnak, ezért most röviden áttekintjük a három legfontosabb nézőpontot.

Talán a legfontosabb szempont, hogy amennyiben a megjelölés védjegyként lajtromozásra kerül, akkor ezzel biztosított, hogy a bejelentett logót, márkanevet a következő 10 évben zavartalanul használhatja a jogosult. Egy ilyen lépés elengedhetetlen minden nagy terveket szövögető vállalkozás számára, hiszen egy igazi brand alappillére a lajtromozott védjegy. A piaci jelzés funkció kifejezetten fontos lehet minden olyan területen, ahol a versengő termékek jelenléte miatt reális esélye lehet az áruk nem megfelelő megkülönböztethetőségének, amely beláthatóan már rövid távon is erősen rontaná a vállalkozás gazdasági kilátásait.

A védjegyoltalom emellett lehetőséget ad arra, hogy könnyebben fel lehessen lépni minden olyan gazdasági szereplővel szemben, aki a lajstromozott megjelölést, vagy egy ahhoz hasonló logót akár szándékosan, akár csak gondatlanul, de megtévesztő, sértő módon használ. A bejegyzett védjegyre hivatkozással nem kell külön igazolni a korábbi használatot és egyéb kapcsolódó körülméyneket, vagyis a védjegy egyben egy hatékony igényérvényesítési eszköz a bitorló magatartásformákkal szemben.

Abban az esetben, ha egy piaci vállalkozás már komoly gazdasági sikereket ért el, és piaci megítélése is megerősödött, akkor éppen a védjegy lesz az a vagyonelem, amely a legkomolyabb értékkel rendelkezhet. Ez lesz a brand vagyoni megtestesülése, amelyben minden közvetlenül pénzben számszerűen ki nem fejezhető érték végeredményben meg fog jelenni.