Bizonyos feltételek teljesülése esetén lehetőség van arra, hogy egy követelés végrehajtás útján anélkül kerüljön érvényesítésre, hogy az igény jogi megalapozottsága bármilyen megelőző eljárásban értékelésre került volna.

A közvetlen végrehajthatóság előnye

A közvetlen végrehajthatóság legnagyobb előnye, hogy a követelést rögtön végrehajtási eljárásban, állami kényszer alkalmazásával lehet érvényesíteni, mivel az azt megelőző költséges és hosszadalmas eljárások lefolytatására (pl.: peres eljárás, fizetési meghagyás) nincsen szükség. A jogszabályi tartalomnak és formaságoknak megfelelő okiratot a közjegyző végrehajtási záradékkal látja el, amelynek alapján a végrehajtási eljárást meg lehet indítani.

Milyen formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie az okiratnak ahhoz, hogy az alapján a közvetlen végrehajtás kezdeményezhető legyen?

Az okiratnak mindenképpen közjegyző által készítettnek, azaz közokiratnak kell lennie ahhoz, hogy az végrehajtási záradékkal legyen ellátható. Továbbá az okiratnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

  • a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettségvállalást;

  • a jogosult és a kötelezett nevét;

  • a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét;

  • a teljesítés módját és határidejét.

Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa. Ezen feltételeknek való megfelelés esetén a közvetlen végrehajtás akkor kérhető, amennyiben a közjegyzői okiratba foglalt követelés bírósági végrehajtási útra tartozik, és a követelés teljesítési határideje letelt.