error Követeléskezelés Peres eljárás | Vásárhelyi & Bodoki Ügyvédi Iroda
error

A legközismertebb követeléskezelési mód a követelések bírósági, peres eljárásban történő érvényesítése. Ez a mód azonban több buktatóval is járhat, ezért érdemes összefoglalni az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Milyen követeléseket lehet közvetlenül peres eljárás keretében érvényesíteni?

Főszabály szerint minden követelés érvényesíthető peres eljárás keretében, a jogrendszer azonban ismer pár jelentősebb kivételt. Ahogy ezt a cikksorozatunk fizetési meghagyásos eljárást ismertető témájánál kifejtettük, az 1.000.000,- Ft összeget meg nem haladó, lejárt pénzkövetelések esetén nincsen arra lehetőség, hogy a hitelező közvetlenül a bírósághoz forduljon, hanem először fizetési meghagyásos eljárást kell indítani a fennálló tartozás rendezésének kikényszerítése érdekében. Fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése esetén is könnyen a bírósági tárgyaláson találhatják azonban magukat a felek, mivel amennyiben a fizetési meghagyásnak a kötelezett (adós) ellentmond, akkor az eljárás csak bírósági peres eljárás keretében folytatható.

Milyen költségekkel jár a peres eljárás megindítása?

A peres eljárás esetén illetékként az érvényesítendő követelés értékének 6%-át, de legalább 15.000,- Ft, és legfeljebb 1.500.000,- Ft-ot kell a követelését érvényesíteni kívánó félnek előlegeznie. Ezen kívül az eljárás során továbbá jelentős perköltség merülhet fel, amelyet a feleknek kell előlegezniük, illetve viselniük (pl.: előzetes tudakozódás, levelezés költsége, tanú- és szakértői díj, ügyvédi munkadíj stb.). Ezen költségek viseléséről a bíróság végül az ítéletben határoz, amelyben főszabály szerint a pernyertes fél költségeinek megfizetésére a pervesztes felet kötelezi. Itt említjük meg azonban, hogy egyrészt ezen időpontig többnyire a követelését érvényesíteni kívánó félnek kell előlegeznie a költségek nagyobb részét, másrészt a bíróság a költségek megállapításakor szabad mérlegelési jogkörén belül sok esetben eltér a ténylegesen felmerülő költségek mértékétől. Erre tekintettel azt mondhatjuk, hogy a követeléskezelési eszközök közül költséghatékonysági szempontból a peres eljárásnál általában kedvezőbb megoldások is rendelkezésre állnak.

Mennyi ideig tart egy peres eljárás lefolytatása?

A peres eljárás időtartamát általánosságban nehéz pontosan megmondani, hiszen az függhet a felek magatartásától, a jogvita tárgyától, valamint az eset összes egyéb körülményétől is. Bizonyos támpontot adhat azonban a www.birosag.hu oldalon található időtartam kalkulátor (https://e-ugyintezes.birosag.hu/kalkulator), amely bíróságonként és ügytípusonként határozza meg, hogy egy ügy átlagosan (!) milyen időn belül kerül elbírálásra. Amennyiben egy peres eljárás az illetékességi szabályok szerint több bíróság előtt is megindítható, úgy érdemes ezen számokat is figyelembe venni akkor, amikor döntést hozunk arról, hogy melyik fórum előtt nyújtsuk be keresetlevelünket.