Cikksorozatunk következő témájaként bemutatjuk a fizetési meghagyás jogintézményét, amely sok esetben gyors és költséghatékony módja lehet az adóssal szembeni követelés érvényesítésének.

Milyen szerepe lehet a fizetési meghagyásnak a követelés érvényesítése körében?

A fizetési meghagyásos eljárás elsődleges rendeltetése a nem vitatott pénzkövetelések gyors és hatékony érvényesítése. Az eljárás ebből fakadóan teljesen formalizált, azaz a közjegyző a fizetési meghagyást érdemben nem vizsgálja meg, hanem pusztán azt ellenőrzi, hogy a kérelem formailag szabályszerűen került-e benyújtásra. Az eljárás további alakulása a kötelezett magatartásától függ. Amennyiben a kötelezett a fizetési meghagyásnak ellentmond, úgy az eljárás perré alakul, amennyiben nem, úgy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, és ugyanolyan joghatása lesz, mint egy bírósági ítéletnek. Ebből is látható, hogy a fizetési meghagyás akkor tud hatékony igényérvényesítési eszköz lenni, amennyiben annak a kötelezett nem mond ellent, ellenkező esetben csak a peres eljárás hosszabbodik meg egy előzetes fizetési meghagyásos szakasszal.

Milyen követelések esetén lehet fizetési meghagyásos eljárást indítani?

Fizetési meghagyásos eljárás keretében pénz fizetésére irányuló, lejárt követeléseket lehet érvényesíteni, amennyiben a kötelezett ismert belföldi idézési címmel rendelkezik. A fentieknek megfelelő 1.000.000,- Ft összeget meghaladó pénzkövetelés esetén a hitelező szabadon eldöntheti, hogy a követelését fizetési meghagyásos eljárás keretében próbálja meg először érvényesíteni, vagy feltételezve, hogy annak a kötelezett ellentmond, egyből peres eljárást indíthat. Vagyis ezen követelések esetén alternatív lehetőség a fizetési meghagyásos eljárás indítása. Az olyan lejárt pénzkövetelések esetén, amelyeknek az összege az 1.000.000,- Ft-ot nem haladja meg, nem lehet közvetlenül bírósági eljárás útján érvényesíteni a követelést, hanem azt először kötelezően fizetési meghagyásos eljárás keretében kell megpróbálni érvényesíteni.

Itt érdemes megemlíteni, hogy a jogszabály némely speciális esetekre külön szabályokat állapít meg, így különösen a munkaviszonyból származó pénzkövetelések valamint a kapcsolódó kérdések kapcsán..

Hogyan kell a fizetési meghagyás iránti kérelmet előterjeszteni?

A jogi képviselővel rendelkező fél, a jogi személy, a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint az egyéni cég a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton, minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel ellátva jogosult a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál benyújtani. Egyéb kérelmezőknek lehetőségük van a fizetési meghagyás iránti kérelem papír alapú benyújtására is. Az eljárás díja az érvényesíteni kívánt pénzkövetelés 3%-a, de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 300.000,- Ft.