A digitalizáció folyamatos előretörésével egyre több lehetőségünk van szituációkat, pillanatokat rögzíteni telefonjainkkal vagy más elektronikus eszközeinkkel. Ennek egyenes következménye, hogy egyre gyakrabban fordul elő olyan helyzet, amikor valaki a másik személy tudta nélkül rögzített anyagot kíván felhasználni az ellenérdekű féllel szemben egy peres eljárás során.

A digitalizáció folyamatos előretörésével egyre több lehetőségünk van szituációkat, pillanatokat rögzíteni telefonjainkkal vagy más elektronikus eszközeinkkel. Ennek egyenes következménye, hogy egyre gyakrabban fordul elő olyan helyzet, amikor valaki a másik személy tudta nélkül rögzített anyagot kíván felhasználni az ellenérdekű féllel szemben egy peres eljárás során. A korábbi perjogi kódex nem tartalmazott rendelkezéseket a jogsértő bizonyítási eszközök felhasználhatóságával kapcsolatban, így a bírói gyakorlatra hárult annak kimunkálása, hogy az ilyen bizonyítékok felhasználhatóak-e az eljárásban, és amennyiben igen, akkor milyen feltételekkel. Az új Pp. már törvényi szinten foglalkozik ezen rendkívül fontos kérdéssel, amely lényegében a korábban kialakult gyakorlatot önti jogszabályi formába.

Természetesen a generális főszabály tiltja a jogsértő bizonyítási eszközök felhasználását, aminek az indoka, hogy egy társadalom jogrendszere nem ösztönözheti az egyéneket arra, hogy jogsértő módon szerezzék be azokat a bizonyítékokat, amelyek a per eldöntése szempontjából lényegesek. Ugyanakkor a törvény bizonyos kivételes esetekben, az eljáró bíró mérlegelése alapján mégis lehetővé teszi, hogy a jogsértő bizonyítási eszköz felhasználásra kerüljön. A bíróságnak a mérlegelés során az alábbi szempontokat kell figyelembe vennie: (1) a jogsérelem sajátosságát és mértékét, (2) a jogsérelemmel érintett jogi érdeket, (3) a jogsértő bizonyíték tényállás felderítésére gyakorolt hatását, (4) a rendelkezésre álló egyéb bizonyítékok súlyát, és (5) az eset összes körülményeit. Mérlegelésre nincsen lehetőség, amennyiben a jogsértő bizonyítási eszközt az élethez és testi épséghez fűződő jog megsértésével vagy erre irányuló fenyegetéssel szereztek meg, illetve állították elő, mivel ilyenkor a bizonyítási eszköz felhasználása mindenképpen tilalmazott.

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy az új eljárási kódex a jogsértő bizonyítási eszközök felhasználásának keretszabályait határozza meg, amelyet esetről-esetre kell majd a jogalkalmazóknak kitöltenie tartalommal, de alapvetően a jogszabályi keretek elég szabad megközelítést engednek a bíróságok részére.