error

Mind a korábbi, mind az új polgári eljárási kódex alapján voltak/vannak olyan típusú ügyek, amelyekben a felek jogi képviselő közreműködése nélkül is eljárhattak/eljárhatnak. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az új eljárásjogi törvény – ellentétben a korábbi szabályozással – főszabályként előírja a kötelező jogi képviseletet, és csak szűk körben teszi lehetővé azt, hogy a felek saját maguk járjanak el egy-egy ügyben.

Mind a korábbi, mind az új polgári eljárási kódex alapján voltak/vannak olyan típusú ügyek, amelyekben a felek jogi képviselő közreműködése nélkül is eljárhattak/eljárhatnak. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az új eljárásjogi törvény – ellentétben a korábbi szabályozással – főszabályként előírja a kötelező jogi képviseletet, és csak szűk körben teszi lehetővé azt, hogy a felek saját maguk járjanak el egy-egy ügyben.

Az új Pp. által előírt változtatások fényében indokolt is, hogy az eljárásokban a felek jogi képviselővel járjanak el. Az osztott perszerkezet következtében a peres eljárás első néhány hónapjának (a perfelvétel lezárásáig) kiemelkedő szerepe van a jogvita elbírálásában, amelyre tekintettel elengedhetetlen, hogy a felek megfelelően előkészüljenek az eljárásra, mielőtt a keresetlevelüket benyújtják. Valószínűsíthető, hogy a megfelelő előkészület csak jogi képviselő közreműködésével biztosítható, még az olyan ügyekben is, ahol a törvény alapján nem kötelező a jogi képviselet. Amennyiben ugyanis a fél saját maga kíván eljárni egy ügyben, akkor a keresetlevelet kötelezően formanyomtatványon kell előterjesztenie, amelynek terjedelme jelenleg a húsz oldalt is meghaladja, így könnyen elképzelhető, hogy annak kitöltése jogi képviselő nélkül gyakorlatilag megvalósíthatatlan feladatot fog eredményezni.

Továbbá sokszor tapasztalható peres eljárásokban, hogy a felek kezdetben saját maguk kívánnak eljárni az ügyben, majd az eljárás közepén döbbentek rá arra, hogy megfelelő szakértelem hiányában a pert elveszítik. Természetesen ilyen esetben már sokkal nehezebb helyzetben van a fél, mintha kezdetektől jogi képviselő útján járt volna el az ügyben. A régi szabályok szerint az ügyvédnek jellemzően még volt mozgástere, hogy orvosolja a korábban elkövetett pertaktikai hibákat. Az osztott perszerkezet bevezetésével azonban a perfelvételi tárgyalás lezárását követően a jövőben már a jogi képviselők sem fogják tudni orvosolni a korábbi rossz döntéseket és nyilatkozatokat az új törvény által bevezetett tilalomra tekintettel. Erre figyelemmel javasoljuk, hogy mindenki alaposan gondolja át azt, amennyiben jogi képviselő nélkül kíván eljárni egy peres eljárásban, mivel a kezdeti hibákat gyakorlatilag lehetetlen lesz orvosolni az eljárás későbbi szakaszában.