error

Közös tulajdon tekintetében a tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg. Ebből kifolyólag a közös tulajdonban lévő tulajdoni hányad elidegenítése előtt a tulajdonostárs köteles a vételi ajánlatot teljes egészben tulajdonostársaival közölni, biztosítva ezzel, hogy elővásárlási jogukkal élhessenek. A jogszabályok ez alól egyes esetekben kivételt engednek, amennyiben – a jelen esetre is alkalmazandóan – a közlés rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna.

Közös tulajdon tekintetében a tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg. Ebből kifolyólag a közös tulajdonban lévő tulajdoni hányad elidegenítése előtt a tulajdonostárs köteles a vételi ajánlatot teljes egészben tulajdonostársaival közölni, biztosítva ezzel, hogy elővásárlási jogukkal élhessenek. A jogszabályok ez alól egyes esetekben kivételt engednek, amennyiben – a jelen esetre is alkalmazandóan – a közlés rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna. A jogszabállyal kapcsolatosan kialakult koherens bírói gyakorlat, illetve azzal megegyező földhivatali eljárás ilyennek minősítette a tulajdonostársak jelentős számát is, mint pl. egy, akár több száz fős társasház esetében. Véleményünk szerint az így kialakult gyakorlat megfelelően reflektált az ilyen élethelyzetekre, minthogy az előbbi példánál maradva jól látható, hogy adott esetben akár több száz nyilatkozat, illetve tértivevény beszerzése és csatolása rendkívüli költségekkel és idővel járna, és természetesen életszerűtlen volna.

Ennek ellenére a földhivatal nemrég mégis változtatott jól működő gyakorlatán, és immáron megköveteli az összes nyilatkozat, vagy tértivevény igazolását. A földhivatal egy bírósági határozatra hivatkozva indokolta döntését, amely értelmezés megfelelőségével kapcsolatban komoly kételyek merültek fel a jogi szakmát gyakorlók körében. Ennek ellenére a jelen földhivatali gyakorlat rendje szerint az osztatlan közös tulajdonban álló eszmei hányad elidegenítéséhez valamennyi tulajdonostárs elővásárlásról lemondó nyilatkozata, vagy tértivevény becsatolása szükséges az elidegenítéshez. Bizonyos esetben ugyanakkor a földhivatal beéri azzal, amennyiben a közös képviselő igazolja, hogy a vételi ajánlat, valamint az elővásárlási jog gyakorlására felhívó nyilatkozat legalább 15 napra kifüggesztésre került a társasház vagy a teremgarázs hirdetőtáblájára.

Álláspontunk – a bírósági határozatban megfogalmazottak alapján – az, hogy a földhivatalnak nem minden esetben lenne szükséges megkövetelnie az igazolások csatolását, hanem a felek rendkívüli nehézséget vagy számottevő késedelmet valószínűsítő tényeinek vizsgálata alapján, amennyiben a jogszabály által biztosított könnyítés körülményei ténylegesen fennállnak, az igazolások csatolásától eltekintenie lenne szükséges. A változtatások kezdeményezésével kapcsolatosan az Ügyvédi Kamara már intézkedett, azonban az egyeztetések lezárultáig minden érintettnek gondos körültekintéssel szükséges eljárnia, amennyiben a teremgarázzsal kapcsolatos tulajdoni hányada elidegenítését kívánja.