error

Az Európai Bíróság friss döntése érdekében az Airbnb nem szabályozható úgy, mint egy internetes szolgáltatást nyújtó ingatlanközvetítő, hanem információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtóként kell minősíteni.

Az Európai Bíróság friss döntése érdekében az Airbnb nem szabályozható úgy, mint egy internetes szolgáltatást nyújtó ingatlanközvetítő, hanem információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtóként kell minősíteni.

Egy Franciaországban jelentős turisztikai szövetséggel folytatott vitában kezdeményezte a francia bíróság az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárását. A kérdés az volt, hogy a franciaországi ingatlanszakmát szabályozó Hoguet elnevezésű francia törvény követelményei – amelyek megsértése akár büntetőjogi szankciókat is vonhat maga után – alkalmazhatók-e az Európában írországi székhellyel működő Airbnb-re. A Bíróság a kérdésre azt a választ adta, hogy az Airbnb információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak minősül, nem pedig ingatlanközvetítőnek, így a törvény korlátozásai nem vonatkoznak az Airbnb-re.

Az ítélet rendelkezései közül a legjelentősebb magának az „információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak” az értelmezése, ugyanis a hatályban lévő európai uniós irányelv szerint, „információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak” minősülő szolgáltatásoknak a székhelytől eltérő tagállamban (jelen esetben Franciaországban) történő nyújtását a befogadó tagállam csak kivételes esetekben, szigorú eljárási szabályoknak megfelelve korlátozhatja, például engedélyezési vagy bejelentési kötelezettség előírásával. Az Európai Bíróság mostani ítéletében azt mondta ki, hogy „információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak” kell minősíteni azt a közvetítői szolgáltatást, amelynek a célja, hogy egy elektronikus platformon keresztül díjazás ellenében összekapcsolja a potenciális bérlőket a rövid távú elszállásolást kínáló hivatásos és magánszemély bérbeadókkal, még akkor is, ha ezen szolgáltatás mellett bizonyos járulékos jellegű szolgáltatásokat is nyújt. Így tehát az Airbnb közvetítői szolgáltatása a cég által nyújtott egyéb szolgáltatásokkal együtt sem minősül olyan átfogó szolgáltatás szerves részének, amely indokolná az ingatlan-közvetítőként történő minősítést.

Az Airbnb az utóbbi években többször összecsapott a szállodatulajdonosokkal és a hatóságokkal több európai nagyvárosban (például Amszterdamban) és világszerte teszik felelőssé a lakáshiány súlyosbításáért és az alacsonyabb jövedelmű lakosok kiszorításáért a történelmi belvárosokból, a mostani döntés pedig arra enged következtetni, hogy a szállásportál szabályozása nem lesz egyszerű.