error

A 2018. május 25. napján hatályba lépett egységes európai adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR” vagy „Rendelet”) jelentős változásokat hozott az adatvédelmi szabályrendszer tekintetében. Az adatvédelmi jogban ugyanakkor továbbra is központi elem maradt a hozzájárulás elve, ami azt jelenti, hogy az adatkezelő csak abban az esetben rendelkezhet egy személy valamely konkrét személyes adatával, ha az érintettől az adat kezeléshez való hozzájárulást megkapta (van még számos jogalap, ami mellett szintén végezhető adatkezelés, azonban a hozzájárulás jelentősége továbbra is kiemelkedő).

A 2018. május 25. napján hatályba lépett egységes európai adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR” vagy „Rendelet”) jelentős változásokat hozott az adatvédelmi szabályrendszer tekintetében. Az adatvédelmi jogban ugyanakkor továbbra is központi elem maradt a hozzájárulás elve, ami azt jelenti, hogy az adatkezelő csak abban az esetben rendelkezhet egy személy valamely konkrét személyes adatával, ha az érintettől az adat kezeléshez való hozzájárulást megkapta (van még számos jogalap, ami mellett szintén végezhető adatkezelés, azonban a hozzájárulás jelentősége továbbra is kiemelkedő).

A Rendelet fogalommeghatározása alapján a hozzájárulásnak önkéntesnek, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és egyértelműnek kell lennie. Ezen felül a gyakorlat szempontjából jelentőséggel bíró szabály, hogy az adatkezelőnek minden esetben tudnia kell igazolnia azt, hogy az érintett személy az adatainak a kezeléséhez hozzájárult. 2018. május 25. napjától azonban fontos kiemelten figyelni a hozzájárulások megfelelő dokumentálására, hiszen egy ellenőrzés alkalmával, abban az esetben, ha problémát talál az illetékes hatóság, komoly bírságra számíthat az, aki nem megfelelően kezeli az érintett személyek adatait.