error

A Békéltető testület azzal a céllal jött létre, hogy a fogyasztók és vállalkozások között felmerült vitás ügyeket úgy oldja meg peres eljáráson kívül, hogy az egyezséggel záruljon. Az egyezség mellett a gyorsaság is központi szerepet játszik, ugyanis a fogyasztóvédelmi törvény rendkívül rövid határidőket szab.

A Békéltető testület azzal a céllal jött létre, hogy a fogyasztók és vállalkozások között felmerült vitás ügyeket úgy oldja meg peres eljáráson kívül, hogy az egyezséggel záruljon. Az egyezség mellett a gyorsaság is központi szerepet játszik, ugyanis a fogyasztóvédelmi törvény rendkívül rövid határidőket szab.

A Békéltető Testület gazdasági kamarák mellett működő testület, azonban az eljárásaiban teljesen önálló független szervként jár el. Egyrészt olcsó és hatékony vitarendezési fórum, másrészt segít elkerülni, hogy egy esetlegesen felmerülő bírósági eljárás útvesztőibe belekeveredjünk.

Van olyan eset, amikor azonban elengedhetetlen a bírósági úton történő igényérvényesítés, ugyanis a Békéltető Testület hatáskörébe tartozó ügyek korlátozottak. Hatáskörébe tartoznak azok a fogyasztói jogviták, amelyek az áruk és szolgáltatások minőségének biztonságosságával, termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, illetve a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatosak. Az imént említettek alapján a Békéltető Testület eljárása igénybe vehető akkor, ha az adásvételi, vagy vállalkozói szerződésben nyújtott szolgáltatások nem felelnek meg a jogszabályban vagy szerződésben foglaltaknak.

Az eljárás kérelemre indul, amelyet – abban az esetben, ha tartalmazza a szükséges tartalmi elemeket, – a Békéltető Testület befogad. Az eljárás során a testület a döntését a felek meghallgatása, szakértői bizonyítás, illetve a csatolt iratok alapján hozza meg. Abban az esteben, ha a bepanaszolt vállalkozás úgy nyilatkozik, hogy a tanács döntésének aláveti magát, akkor a meghozott határozat kötelező érvényűvé válik, vagyis joghatásai ugyanazok, mint egy bírósági határozatnak. Ha a bepanaszolt vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozik, hogy a testület döntését magára nézve nem fogadja el, vagy az eljárásban nem kíván részt venni, akkor az eljáró tanács a rendelkezésre álló adatok alapján csupán ajánlást tehet határozat formájában.

Összefoglalva elmondható, hogy a Békéltető Testület eljárása akkor tud hatékony és költségkímélő megoldást nyújtani, amennyiben a felek az eljárás során képesek egymással egyezséget kötni, vagy a vállalkozás hajlandó magát alávetni a Békéltető Testület döntésének. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy a Békéltető Testület eljárása csak a jogvita rendezésének folyamatát nyújtja el.