error

A Törvény elsődleges célja, hogy az új Pp.-ben foglalt változásokra tekintettel megteremtse az új Pp. és más jogszabályok közötti összhangot, de emellett egyéb változtatásokat is eszközöl a jogalkotó, amelyek közül kiemeljük a fizetési meghagyásos eljárás értékhatáraival kapcsolatos, a mindennapi életünket is érintő változásokat.

2017. október 27. napján kihirdették a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXX. törvényt, amelynek rendelkezései döntő többségben 2018. január 1. napján – azaz az új Pp.-vel egyidejűleg – lépnek hatályba. A Törvény elsődleges célja, hogy az új Pp.-ben foglalt változásokra tekintettel megteremtse az új Pp. és más jogszabályok közötti összhangot, de emellett egyéb változtatásokat is eszközöl a jogalkotó, amelyek közül kiemeljük a fizetési meghagyásos eljárás értékhatáraival kapcsolatos, a mindennapi életünket is érintő változásokat.

A korábbi egymillió forint helyett hárommillió forintra emelkedik azon értékhatár, amelynek tekintetében a fizetési meghagyásos eljárás alkalmazása kötelező. Főszabály szerint, amennyiben valamely jogalany hárommillió forintot meg nem haladó, pénz fizetésére irányuló, lejárt követelést kíván érvényesíteni belföldi kézbesítési címmel rendelkező kötelezettel szemben, akkor azt kizárólag fizetési meghagyásos eljárás keretében teheti meg (nem fordulhat közvetlenül bírósághoz). Kizárja ugyanakkor a módosítás a harmincmillió forintot meghaladó követelések fizetési meghagyás útján történő érvényesítését (korában négyszázmillió forint volt a felső határ).