error

Köztudomású tény, hogy a bíróságokat rendkívül sok támadás érte az elmúlt évtizedekben a polgári peres eljárások elhúzódása miatt. Az új perjogi kódex nem titkolt célja, hogy az eljárások felgyorsításra kerüljenek annak érdekében, hogy érvényre juthasson a felek azon joga, amely garantálja, hogy az eljárások észszerű időn belül befejezésre kerüljenek.

Köztudomású tény, hogy a bíróságokat rendkívül sok támadás érte az elmúlt évtizedekben a polgári peres eljárások elhúzódása miatt. Az új perjogi kódex nem titkolt célja, hogy az eljárások felgyorsításra kerüljenek annak érdekében, hogy érvényre juthasson a felek azon joga, amely garantálja, hogy az eljárások észszerű időn belül befejezésre kerüljenek.

A korábbi perjogi kódex kifogás benyújtását tette lehetővé arra az esetre, amennyiben a fél úgy észlelte, hogy az egyes eljárási cselekmények között indokolatlanul hosszú idő telik el. Ez a gyakorlatban sajnos nem bizonyult megfelelő eszköznek az eljárások gyorsítására, különös tekintettel arra, hogy ezen kérelmek elbírálása is igen időigényes folyamat volt, így az esetek többségében mire sor került a kérelem elbírálására, addigra a bíróság már intézkedett a következő eljárási lépés megtétele iránt, emiatt pedig a kifogás okafogyottá vált.

Az új eljárási kódexben megmarad az eljárás elhúzódása miatt kifogás jogintézménye, ugyanakkor ettől továbbra sem várható, hogy az eljárások felgyorsulnak. Az új Pp. azonban bevezet számos olyan eljárásjogi alapelvet, amelyek hatékony jogalkalmazói érvényesítése alkalmas lehet az eljárások felgyorsítására. Ezek közül kiemelendő az osztott perszerkezet és a perkoncentráció elve, amely azt hivatott szolgálni, hogy a felek közötti jogvita mibenléte minél korábban tisztázódjon, és a bíróság számára az ítélet meghozatalához szükséges valamennyi tény és bizonyíték a lehető legkorábban rendelkezésre álljon, azaz a jogvita anyagi jogi és eljárásjogi keretei minél korábban rögzüljenek.

Természetesen a gyakorlat fogja majd eldönteni azt, hogy ezen új jogintézmények hozzájárulnak-e majd az eljárások felgyorsításához, de a magunk részéről úgy gondoljuk, hogy minden remény megvan arra, hogy a jövőben az eljárások – korábbi eljárási kódex által lehetővé tett – elhúzódására ne kerüljön sor.