error Amikor megfordul a bizonyítási teher – Versenykorlátozó találkozón való részvétel | Vásárhelyi & Bodoki Ügyvédi Iroda
error

A versenyjogi szabályozás a vállalkozások közötti minden olyan megállapodást és összehangolt magatartást tiltja, amely a gazdasági versenyt korlátozza vagy arra irányul, illetve ilyen hatást fejt vagy fejthet ki. Gyakran előfordul, hogy egy-egy vállalkozás arra hivatkozik, hogy bizonyos egyeztetéseken ugyan részt vett, azonban ő maga nem vált részesévé egy versenykorlátozó megállapodásnak. A magát menteni kívánó vállalkozás helyzete ilyen esetben meglehetősen nehéz.

A versenyjogi szabályozás a vállalkozások közötti minden olyan megállapodást és összehangolt magatartást tiltja, amely a gazdasági versenyt korlátozza vagy arra irányul, illetve ilyen hatást fejt vagy fejthet ki. Gyakran előfordul, hogy egy-egy vállalkozás arra hivatkozik, hogy bizonyos egyeztetéseken ugyan részt vett, azonban ő maga nem vált részesévé egy versenykorlátozó megállapodásnak. A magát menteni kívánó vállalkozás helyzete ilyen esetben meglehetősen nehéz.

A kialakult versenyjogi gyakorlat szerint, ha bebizonyosodik, hogy egy vállalkozás olyan találkozón vett részt, amelyen versenykorlátozó intézkedéseket, magatartásokat kívántak egyeztetni a felek, akkor a hatóság vélelmezi, hogy az adott vállalkozás részesévé vált a versenykorlátozó megállapodásnak. A vállalkozás csak akkor mentheti ki magát, ha bizonyítja, hogy a tárgyaláson való részvétele mentes volt minden versenyellenes jellegtől. Ennek igazolása arra tekintettel rendkívül nehéz, hogy a gyakorlat meglehetősen szélesen értelmezi a versenykorlátozásra irányuló összehangolt magatartás fogalmát, mivel abba beletartozik minden olyan együttműködés amely nem éri el megállapodás szintjét, de amely együttműködés a versenyből fakadó kockázatok csökkentésére irányul (pl: jövőbeli piaci stratégiára vonatkozó információ átadások). Azt pedig igen nehéz elképzelni, hogy egyes versenykorlátozásra irányuló találkozók során ne kerüljön sor olyan információk közzétételére, amely az egyes vállalkozások jövőbeli stratégiáira vonatkozik.

Az elmondottakra tekintettel megállapítható, hogy amennyiben egy vállalkozás versenyellenes találkozón vesz részt, akkor a bizonyítási teher megfordul és a vállalkozásnak kell igazolnia azt, hogy a találkozón való részvétele mentes volt minden versenykorlátozó szándéktól és ott olyan információk sem hangzottak el, amelyek a vállalkozás piaci magatartását befolyásolhatták.